November 23, 2007

Kempen : satu bulan satu bukuTajuk : 12 Peribadi Cemerlang Ibadurrahman -

Ciri Yang Allah Sebutkan 1500 Tahun Lalu

Pengarang : Asy Sheikh Yusuf Qardhawi

Penerbit : Blue-T Publication

Harga : RM 20.00Muqaddimah


Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmatNya segala amal salih menjadi sempurna, yang telah memberi petunjuk kepada kami pada agama ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk andaikan bukan petunjuk Allah. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemmpin para daie, dengan rahmat dan nikmat kepada pemimpin kekasih kita, Muhammad SAW, kerabat dan para sahabatnya, orang-orang yang menyeru dakwahnya, mengikuti sunnahnya dan berjihad sehingga hari kiamat, amma ba'd.


Sesungguhnya nikmat Allah yang paling agung kepada manusia ialah Dia memberinya taufik untuk merealisasikan anugerah dan sekaligus potensi dirinya untuk membela kebenaran dan bukan untuk mendukung kebatilan dan bukan di jalan taghut. Maka saya sentiasa mengucapkan puji kepada Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya lagi penuh barakah, yang telah membebankan tugas kepada saya semenjak muda untuk berkhidmat kepada agamaNya, membantu dakwah dan menyampaikan risalah dengan hikmah dan contoh keteladanan yang baik serta berdebat dengan cara yang lebih baik.


Inilah ayat al-Quran yang disebutkan dalm surah al Furqan, dari ayat (63) hingga akhir surat (77). Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda golongan manusia pilihan ini. Allah menjadikan mereka sebagai teladan untuk diikuti dan contoh yang ditiru.


[60]Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang musyrik itu): "Sujudlah kamu kepada Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah)!" Mereka bertanya: "Dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami?" Dan perintah yang demikian, menjadikan mereka bertambah liar ingkar.


[61]Maha Berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit, tempat-tempat peredaran bintang, dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi.


[62]Dan Dia lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya), atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu).


[63]Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini;


[64]Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,


[65]Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengertikan


[66]Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk";


[67]Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.


[68]Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;


[69]Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, -


[70]Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.


[71]Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu) ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;


[72]Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.

[73]Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.


[74]Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.


[75]Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,


[76]Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal.
[77]Katakanlah (wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar): "Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadaNya; (apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya) maka sesungguhnya kamu telahpun menyalahi (ketetapan Tuhanku itu); dengan yang demikian, sudah tentu balasan azab (disebabkan kamu menyalahi itu) akan menimpa kamu".


Ibadurrahman ini dinisbahkan kepada Dzat Allah Yang suci (Ar-Rahman), yang mengandung pengertian bahawa mereka adalah hamba-hamba yang layak mendapatkan rahmat Allah dan mereka yang selalu bernaung dalam rahmat ini. Rahmat memagari mereka dari arah kanan, kiri atas dan bawah.


Apakah kamu semua ingin termasuk golongan Ibadurrahman? Apakah kamu ingin menisbahkan diri kepada Allah? Apakah kamu ingin menjadi anggota bagi jemaah ini? Jika kamu menginginkan maka ketahuilah sifat dan ciri-ciri mereka. Kenalilah siapa Ibadurrahman itu dengan itu kamu terdorong untuk menjadi anggota mereka. Tetapi permasalahannya tidak pada ucapan semata. Berapa ramai yang mengatakan, "Aku termasuk Ibadurrahman", tetapi perilakunya mengatakan, "Engkau adalah ibadusy-syaitan dan bukan Ibadurrahman"


Ibadurrahman mempunyai sifat dan tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah al-Furqaan. Maka alangkah baiknya jika kita hidup dalam rengkuhan ayat-ayat ini.


Al-Faqir ilallah
Asy Sheikh Yusuf Al Qaradhawiy

No comments: