February 07, 2007

manusia : antara kebebasan dan kewajipan


Manusia : Antara Kebebasan dan Kewajipan (1)
Oleh : Dr Muhammad Sa’id Ramadhan al Buthy


Assalamualaikum.
Sekadar ringkasan dari bab Manusia : Antara kebebasan dan kewajipan dalam buku Rahsia Sukses Dakwah Rasulullah saw. Moga ada kebaikan dalam ringkasan perkongsian ilmu bersama kalian.Sama-sama kita cuba amalkan ya?


“Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu’
Ditinjau dari hubungannya dengan Allah, manusia merupakan hamba yang mempunyai kekuasaan yang hakiki dan sempurna. Bertolak dari hal tersebut, maka ia diberikan kewajipan untuk mendengarkan secara bersungguh-sungguh pada apa yang dsampaikan oleh Pencipta dan PelindungNya, sehingga jika ada sesuatu yang ditujukan kepadanya, baik berupa berita, perintah, maupun larangan, maka ia akan segera melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.


Masih berdasarkan pada tinjauan hubungan dengan Rabb, manusia itu sama sekali tidak mempunyai kebebasan sama sekali, bagaimana ia akan bebas sedang ia hanya seorang hamba? Sejajar dengan itu, manusia di hadapan Rabbnya tidak mempunyai kebebasan sama sekali.


Benarkah kita langsung tidak punya kebebasan? Ini tidak bermaksud, kita tidak punya sedikitpun kebebasan internal untuk melakukan apa yang manusia kehendaki, tetapi tidak punya kebebasan bermaksud, Allah tidak menjadikan kita sia-sia, malah setiap manusia telah ditetapkan kewajipan-kewajipan yang tertentu. Jika kita melaksanakan kewajipan tersebut, kita dinaikkan darjat olehNya, tetapi jika kita tidak melaksanakannya, kita dikurangkan darjat.


Antara kewajipan yang wajib kita laksankan adalah, bertaqwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintahNya, perintah rasulNya, meninggalkan segala bentuk laranganNya dan larangan rasulNya dengan sepenuh hati, memelihara agama, dan memelihara diri, keluarga dan orang sekeliling daripada api neraka.


Namun demikian, taklifan dari Allah bersifat ‘takwini’ dan ‘taklifi’. Semua perintah takwini adalah perintah yang kita sebagai hamba tidak langsung mempunyai pilihan,iaitu yang tunduk kepada firman Nya “Kun (jadilah)” seperti yang termuat dalam ayat berikut:
“ Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia mengkehendaki sesuatu hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’ maka terjadilah ia” Yaasin : 82 Perintah bersifat takwini ini terlihat jelas pada karya dan ciptaan Allah swt dan rangkaian makhlukNya, yang melangkaui alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dsbg.


Perintah Allah yang bersifat ‘taklifi’ pula menyentuh kesedaran kepada jin dan manusia untuk mengerjakannya atau menolaknya dan member kemampuan serta pilihan kepada mereka. Maka taklifan bersifat ‘takwini’ ini berlaku dengan sempurna tanpa sebarang kekurangan atau penolakan. Manakala perintahNya yang bersifat ‘taklifi’ bergantung kepada hak pilih manusia, keinginan, dan kecenderungannya pada kebaikan atau keburukan. Firmannya “ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan aman salih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran”. Al ‘asr : 1-3. Ini jelas membuktikan bahawa manusia itu diberi pilihan utk rugi atau untung. Jika pilihannya adalah menurut perintah Allah maka, beruntunglah dirinya

No comments: