October 07, 2007

Pemurnian budaya 10 malam terakhir

Oleh: DR. ASYRAF WAJDI DUSUKI

Hari ini merupakan hari ke-25 kita
berpuasa. Sedar tidak sedar, Ramadan
yang penuh keberkatan tampak semakin
hampir ke titik penghujungnya. Umat
Islam yang benar-benar menjiwai dan
menghayati makna Ramadan pastilah
berdukac ita kerana bulan-bulan yang
mendatang pastinya tidak sama
sebagaimana keberkatan yang tersedia
untuk beribadah dengan ganjaran
berganda seperti di bulan Ramadan ini.

Apatah lagi kalau kita menginsafi
hakika t bahawa tiada jaminan bahawa
kita mampu mengecapi Ramadan pada
tahun-tahun mendatang. Sebab itulah
manusia yang berfikiran waras dan
rasional seharusnya menggunakan setiap
detik yang tersisa untuk menggandakan
amal an dan ibadah seutuhnya kepada
Allah pada hari-hari terakhir ini bagi
meraih peluang dan ruang keberkatan.

M alangnya, wujud penyimpangan budaya
yang serius di kalangan masyarakat
kita hari ini dalam amalan Ramadan
terutaman ya apabila menjelangnya
sepu luh malam terakhir. Malam-malam
yang seharusnya dihabiskan untuk
beribadah sering kali berlalu begitu
sahaja tanpa dimanfaatkan sepenuhnya
bagi mengejar keberkatan malam
lailatulqad ar.

Lebih mendukacitakan, apabila umat
bagaikan langsung tidak mengerti
hakikat beribadah di 10 malam terakhir
lantaran disibukkan dengan amalan
tradisi persiapan menyambut Hari Raya.
Lagu-lagu raya yang semakin rancak
berkumanda ng turut memuncakkan nafsu
untuk berpesta bagaikan Aidilfitiri
sudah di hadapan mata.

Budaya dan tradisi berpesta-pestaan
seperti ini pastilah bertentangan sama
sekali dengan amalan dan sunah yang
diajarkan Nabi Muhammad s.a.w.
Rasulullah sebaliknya mengajarkan
umatn ya agar melipatgandakan ibadah
pada 10 malam terakhir Ramadan
melebihi malam-malam yang lain. Dalam
satu riwayat hadis ada menukilkan:
Adala h Nabi s.a.w. beribadah dengan
lebih bersungguh-sungguh dan kuat pada
10 malam terakhir Ramadan, tidak
sebagaimana baginda beribadah di malam-
malam yang lain. (Riwayat Muslim,
Hadis No.1175).

Hak ikat yang sudah sedia termaklum, di
malam-malam terakhir terkandung satu
malam yang dipanggil lailatulqadar
ata u Malam al-Qadar yang cukup
istimewa bagaikan hadiah tidak
ternilai dari Allah buat umat Islam.
Ini disebut secara jelas dalam al-
Quran:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-
Quran) ini pada Malam al-Qadar. Dan
bagaimana engkau dapat mengetahui
kebesa ran Malam al-Qadar itu? Malam al-
Qadar lebih baik daripada seribu
bulan. Pada malam itu, turun malaikat
dan Jibrail dengan izin Tuhan mereka,
kerana membawa segala perkara (yang
ditakdirkan berlakunya pada tahun yang
berikut); Sejahteralah Malam (yang
berkat) itu hingga terbit fajar! (Al-
Qadr: 1-5).

Begitul ah penegasan Allah mengenai
kemuliaa n dan keberkatan malam al-
Qadar yang begitu difahami Rasulullah
yang bersungguh-sungguh melakukan
ibadah untuk mengejar lailatulqadar
ini . Disebut dalam hadis lain: “Adalah
Nabi s.a.w. beriktikaf padanya dan
berusaha mencari malam al-Qadar
darinya (malam-malam Ramadan).”
(Riway at al-Bukhari dan Muslim).

Kesu ngguhan Nabi beribadah turut
ternukil dalam hadis yang
lain: “Apabila telah masuk bulan
Ramadan, maka Nabi menghidupkan malam,
mengejutka n isterinya dan mengetatkan
kainn ya (tidak menyetubuhi isterinya
kerana amat sibuk dengan ibadat yang
khusus).” ( Riwayat al-Bukhari dan
Muslim).
<>Begitulah budaya dan amalan yang
diajarkan Nabi pada 10 malam terakhir
sebagai panduan buat umatnya.
Bayangka nlah sekiranya Nabi yang
maksum (terpelihara daripada sebarang
dosa) itu pun begitu hebat beribadah
pada malam-malam Ramadan terakhir,
pastila h kita sebagai umat yang
berterusan bergelumang dengan pelbagai
dosa dan noda sewajarnya lebih gigih
berusaha untuk mendapatkan malam al-
Qadar.

Apa yang pasti, matlamat utama kita
dalam mengejar malam al-Qadar ini
bukanlah sekadar untuk kita
mengharapkan doa kita yang bersifat
kebendaa n semata-mata dimakbulkan
Allah . Sebaliknya, matlamat untuk
mengejar malam al-Qadar adalah bagi
mendapatkan kerahmatan dan keampunan
Allah di atas segala keterlanjuran
kit a di atas muka bumi ini.

Demikian lah amalan yang diajar Nabi
tatkala ditanya isterinya Aisyah
mengenai amalan terbaik jika
memperoleh malam al-Qadar: “Berkatalah
Aisya h, wahai Rasulullah, jika aku
berkesempatan bertemu Malam Al-Qadar,
apakah yang perlu aku katakan (doa)?
Nabi bersabda: Sebutlah doa: Ya Allah
sesungguhny a Engkaulah Maha Pengampun,
dan amat suka memberi ampun, maka
berikanlah daku keampunan.

Ju steru sudah tiba masanya agar usaha
penjernihan dilakukan ke atas amalan
tradisi masyarakat kita yang tampak
begitu menyimpang daripada landasan
sunah. Umat harus disedarkan agar
dalam kesibukan mereka mempersiap
tetang ga untuk berhari raya, jangan
sampai terlepas peluang mengecap
keberkat an lailatulqadar. Umat juga
harus dipasakkan dalam jiwa dan
pemikiran bahawa 10 malam terakhir
bukan masanya untuk berpesta
sebalikn ya meningkatkan amalan ibadah
agar hidup lebih bermakna di dunia dan
akhirat kelak.
....
Please read these articles also :
Khutbah Laylatul Qadr di Masjid Durham
We Should Study Al Quran In This Ramadhan
Memburu Layla..tul Qadr di Durham
Mercun Ucapan Maaf dan Duit Raya

No comments: